Om hantering av kött

Färskt kött bevaras bäst i en temperatur så nära nollstrecket som möjligt. Förvaringstemperaturen för färskt kött och köttprodukter får vara högst 6 °C. För maletkött är den optimala förvaringstemperaturen högst 4 °C.

Man kan frysa kött men det är viktigt att infrysningen sker så snabbt som möjligt. Köttet bevaras i ca 3 månader i frysen. Fett kött har sämre hållbarhet. Under frystiden är det viktigt att följa med så att frystemperaturen hålls jämn. Upptinat kött får inte frysas ner igen. Frysta produkter bör tinas upp långsamt i sin förpackning i kylskåpet. Denna upptiningsprocess garanterar att köttet hålls saftigt också efter upptiningen.

Kom i​håg
- förvara kött i +0–+6 °C
- frys in köttet snabbt
- förvara köttet max 3 månader i frysen
- tina köttet i kylskåp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk