Om hantering av kött

Färskt kött bevaras bäst i en temperatur så nära nollstrecket som möjligt. Förvaringstemperaturen för färskt kött och köttprodukter får vara högst 6 °C, och för malet kött är den optimala förvaringstemperaturen högst 4 °C.

Det går utmärkt att frysa kött men det är viktigt att infrysningen sker så snabbt som möjligt. Köttet kan bevaras i ca 3 månader i frysen. Fett kött har sämre hållbarhet. Under frystiden är det viktigt att följa med så att frystemperaturen hålls jämn. Upptinat kött ska inte frysas ner igen. Frysta produkter bör tinas upp långsamt i sin förpackning i kylskåpet. Denna upptiningsprocess garanterar att köttet hålls saftigt även efter upptiningen.

Kom i​håg:
- förvara kött i 0–6 °C
- frys in köttet snabbt
- förvara köttet max 3 månader i frysen
- tina köttet i kylskåp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk