Hur hanterar ni personuppgifter?

I syfte att utöka servicen gentemot dig sparar Mat.se dina personuppgifter samt information om de inköp som du gör.

Samtliga personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk